Donateursactie


Als U onze fanfare een warm hart toe draagt, kunt U onze vereniging steunen met een bijdrage. U wordt daardoor donateur van de Fanfare St. Lambertus te Gemonde.

De muziekvereniging heeft een openbare functie en is er dus voor de gemeenschap. Denk hierbij aan openbare muzikale uitvoeringen met carnaval, Koninginnedag, serenades, avondvierdaagse, enz..

Onze vereniging heeft ook een "club van 100". Deze club bestaat uit donateurs die jaarlijks een bedrag bijdragen ter ondersteuning van onze vereniging. De leden van deze club genieten vanuit de vereniging speciale privileges: uitnodigingen, plakaatvermeldingen, naamsvermeldingen. De naam is ontstaan in de tijd van de gulden. De bijdrage voor een lidmaatschap van de club van 100 bedraagt 50,00 Euro per jaar. Hiervoor wordt uw naam vermeld bij alle concerten en op deze internetsite.

Mocht u lid willen worden van deze club, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Hendrik Schellekens, penningmeester van onze vereniging.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.